ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Термостатски контролни глави

Термостатски контролни табли се користат на термостатски или конвертибилни вентили на радијаторот за автоматско прилагодување на температурата на околината.