ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Единици за снабдување

Дистрибутивните единици ја вршат функцијата на снабдување на циклусите на системот за греење или ладење. Единиците може да бидат директни или опремени со вентил за мешање (термостатски или моторизиран) за контрола на температурата на медиумот испратен до системот.