ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Филтри

Филтрацијата е физичко-механички процес во кој подвижен медиум се одвојува од цврстите честички дисперзирани во него благодарение на нивното заробување со порозна цедалка за филтрирање низ која поминува медиумот. Цедалката ги задржува сите честички поголеми од дијаметарот на мрежата на филтерот при првиот премин.

Филтри со навој за домашни системи за топла вода/греење

Прирабнички филтри за домашни системи за топла вода