ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Пеперуткасти вентили

Во затворените циклуси на системите за греење и климатизација како зонски или уреди за исклучување се користат вентили од типот LUG и WAFER.