ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Ѕид монтирани индиректен ладење интерфејс единица

Модулот за централизирани системи за ладење предвидува хидраулично одвојување помеѓу примарниот циклус и циклусот на станот. Вклучува пумпа со висока ефикасност и автоматски избалансиран зонски вентил (PICV).