ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Топлотен интерфејс монтиран на ѕид со електронска регулација

Единиците за топлински интерфејс (HIU) монтирани на ѕид нудат услуга за греење и моментално производство на топла вода за домаќинството во станбени единици поврзани со централизирани системи за греење. Тие се контролираат електронски.