ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Снабдување и регулирање на единици подготвени за мерење на топлина

Единиците за директно напојување или регулаторните единици за напојување (термостатски или моторизирани) ги снабдуваат циклусите на системот за греење или ладење. Тие се дизајнирани за мерење на потрошувачката на топлина во врска со мерачите на CONTECA®.