ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Механичка ѕидна единица за загревање со интерфејс

Единиците за топлинска интерфејс монтирани на ѕид со механичка регулација се користат за услуга на греење на висока температура и моментално производство на топла вода за домаќинството.