SHFLETO KATEGORITË E

Njësi kontakti e ftohjes indirekte e montuar në mur

Moduli për sistemet e centralizuara të ftohjes i paraprin ndarjen hidraulike midis qarkut kryesor dhe qarkut të apartamentit. Ai ka një pompë me efikasitet të lartë dhe valvul zonale me balancim automatik (PICV).