SHFLETO KATEGORITË E

Matës uji për sistemet e ujit shtëpiak

Matësit janë projektuar për të lexuar lokalisht dhe/ose në distancë, me një pulsim me kontakt të llojit “kallam” me peshë pulsimi, të përcaktuar në bazë të llojit të volumit dhe të diametrit.

Sahat uji për ujë të nxehtë dhe të ftohtë në banesa