SHFLETO KATEGORITË E

Deaeratorët - ndarësit e papastërtive për kaldajat ose ftohësin, me dhomë teknike

Separatori i deajruesit-pisllëkut ndaj ajrin dhe papastërtitë që qarkullojnë brenda qarqeve të mbyllura të sistemeve të ngrohjes dhe ftohjes me një dhomë teknike.