SHFLETO KATEGORITË E

Grupi i kontrollit dhe zgjerimit për kolektorët e ujit të ngrohtë shtëpiak

Njësitë autonome janë pajisje që përdoren për kontrollin e presionit dhe mbrojtjen e depozitave të ruajtjes së ujit të nxehtë në sistemet e ujit shtëpiak.