SHFLETO KATEGORITË E

Deaeratorët - ndarësit e papastërtive për sistemet e mëdha

Separatori i deajruesit-pisllëkut ndaj ajrin dhe papastërtitë që qarkullojnë brenda qarqeve të mbyllura të sistemeve të mëdha të ngrohjes dhe ftohjes.