ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Сепаратори за нечистотија за големи системи

Деаратор-сепараторот за нечистотија ги одвојува и воздухот и нечистотиите што циркулираат во затворените циклуси на големите системи за греење и ладење.