SHFLETO KATEGORITË E

Deaeratorët - ndarësit e papastërtive për sistemet e pompës së nxehtësisë

Separatori i deajruesit-pisllëkut ndaj ajrin dhe papastërtitë që qarkullojnë brenda qarqeve të mbyllura të sistemeve më të sofistikuara të ngrohjes dhe ftohjes, si ato që përdorin pompa ngrohjeje.