PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Odvzdušňovače - odlučovače nečistôt pre systémy tepelných čerpadiel

Odvzdušňovač-odlučovač nečistôt oddeľuje vzduch aj nečistoty obiehajúce v uzavretých okruhoch prepracovanejších vykurovacích a chladiacich systémov, ako sú systémy používajúce tepelné čerpadlá.