PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Odvzdušňovače - odlučovače nečistôt pre kotlové systémy alebo chladiace zariadenia s technickou miestnosťou

Odvzdušňovač-odlučovač nečistôt oddeľuje vzduch aj nečistoty obiehajúce v uzavretých okruhoch vykurovacích a chladiacich systémov s technickou miestnosťou.