PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Vodomer pre domáce vodovodné systémy

Merače sú navrhnuté na miestny alebo diaľkový odpočet meračov s impulzným výstupom vybaveným jazýčkovým kontaktom s váhou impulzu definovanou na základe typu objemu a priemeru.

Vodomery pre domácnosť na studenú a teplú vodu