PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Expanzné nádrže

Expanzné nádoby sú zariadenia, ktoré svojím prevedením prispôsobia systém pri náraste objemu vody v dôsledku zvýšenia jej teploty, a to tak vo vykurovacích systémoch, ako aj v systémoch na prípravu teplej úžitkovej vody. Používajú sa aj ako hydropneumatické hlbinné nádrže v rámci domácich vodovodných rozvádzacích systémov.