PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Komponenty pre systémy obnoviteľných zdrojov energie

OBNOVITEĽNÉ zdroje energie sú neobmedzené, neznečisťujú životné prostredie, neuvoľňujú oxid uhličitý a sú všeobecne dostupné. Slnko a teplo zo zeme alebo z vody sú dostupné vo všetkých krajinách, neexistujú pri nich žiadne prepravné riziká a predstavujú BUDÚCNOSŤ. V niektorých prípadoch však alternatívna alebo obnoviteľná energia nie je schopná poskytnúť plne nezávislý a dostatočný príspevok ku globálnemu dopytu po energii: to môže byť spôsobené technickými problémami alebo problémami súvisiacimi s nákladmi alebo územnou invazivitou. To vedie k používaniu hybridných systémov, najmä v obytných budovách a pri rekonštrukciách.

Components for renewable energy systems