SHFLETO KATEGORITË E

Njësi kontakti e nxehtësisë e montuar në mur me rregullim elektronik

Njësitë e ndërfaqes së nxehtësisë të montuara në mur (HIU) ofrojnë një shërbim ngrohjeje dhe prodhim në çast të ujit të nxehtë shtëpiak në njësi banimi që lidhen me sisteme të centralizuara ngrohjeje. Ato kontrollohen në mënyrë elektronike.