PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Stacje mieszkaniowe dla instalacji chłodzenia

Stacja mieszkaniowa dla instalacji chłodniczych oddziela obieg pierwotny od obiegu mieszkaniowego. Zawiera wysokowydajną pompę i zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia.