ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Деаератори за средно-големи системи

Деаратор-сепараторот за нечистотија ги одвојува и воздухот и нечистотиите што циркулираат во затворените циклуси на системите за греење и ладење со средна големина.