Серија 551

DISCAL®, Деаератор.

Оди до
551200.png
551200_dim~-~page-1.png
551200.png
551200_dim~-~page-1.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Деаератор.

Технички податоци

Максимален работен притисок: 10 bar
Максимален притисок на испуштање воздух: 10 bar
Среден температурен опсег: 0–110 °C
Завршница: обложена
Материјал: челик

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Текст за опис
Деаератор. Поврзување: DN 200 (EN 1092-1) PN 10. Максимален работен притисок: 10 bar. Максимален притисок на испуштање воздух: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–110 °C. Завршница: обложена. Материјал: челик.
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Деаератор. Поврзување: DN 250 (EN 1092-1) PN 10. Максимален работен притисок: 10 bar. Максимален притисок на испуштање воздух: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–110 °C. Завршница: обложена. Материјал: челик.
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Деаератор. Поврзување: DN 300 (EN 1092-1) PN 10. Максимален работен притисок: 10 bar. Максимален притисок на испуштање воздух: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–110 °C. Завршница: обложена. Материјал: челик.

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi