Disclaimer

 • Beperkte aansprakelijkheid
  Ondanks onze inspanningen om de inhoud van de site accuraat te houden, is het mogelijk dat de verstrekte informatie technische onnaukeurigheden of typografische fouten bevat. Aangezien alle informatie op deze website onderhevig is aan periodieke wijzigingen/updates, wordt deze verstrekt zonder enige garantie, hetzij impliciet of expliciet, van welke aard dan ook. In geen enkel geval kan Caleffi aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, toevallige, speciale of gevolgschade of voor schade van welke aard dan ook, inclusief, bij wijze van voorbeeld, schade als gevolg van het verlies van gebruik, gegevens of winst voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik of de uitvoering van de site of de diensten die deze bevat, tot vertragingen of onmogelijkheid in het gebruik van de site of de bijbehorende diensten, tot het leveren of niet leveren van diensten, of tot informatie, software, diensten en de bijbehorende afbeeldingen verkregen via de site.
   
 • Mededeling over de op deze website beschikbare software
  De software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden of voor online gebruik, is eigendom van Caleffi tenzij anders vermeld wordt. Voor elk ander gebruik dan  persoonlijk gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig door Caleffi S.p.A. of Caleffi International N.V. vereist.  Caleffi verwerpt iedere verantwoordelijkheid voor de juistheid van resultaten verkregen door de programma's, of de door de programma's gebruikten algoritmen, evenals iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit een niet-correct gebruik van de software. 
   
 • Toepasselijk recht en jurisdictie
  Deze voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Italiaanse recht. Voor elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden, heeft de rechtbank van Novara in Italië exclusieve jurisdictie.