Browse door de categorieën van

Vuilfilters

Filtratie is een fysiek-mechanisch proces waarbij een vloeistof in beweging zich scheidt van de vaste deeltjes die erin verspreid zijn, doordat deze worden tegengehouden door filterzeef waar de vloeistof doorheen wordt geleid. De filter houdt bij de eerste doorstroom alle deeltjes met een omtrek groter dan de filtermaas vast.