PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Termostatski ventili

Termostatski ventili se obično koriste za regulisanje toplotnog medijuma na radijatorima na sistemima grejanja. Kada se koriste u kombinaciji sa termostatskom kontrolnom glavom, termoelektričnom kontrolom ili elektronskom kontrolom, u prostoriji u kojoj su instalirani održavaju konstantnu temperaturu u prostoriji na zadatoj vrednosti.