Procházejte kategorie

Rozdělovače s uzavíracími a předregulačními ventily

Rozváděcí rozdělovač se používá k řízení a rozvodu tepelného média ve vytápěcích systémech. Nabízí přesnost řízení toku v jednotlivých okruzích, uzavírání těchto okruhů a minimální velikost.