Procházejte kategorie

Dopouštěcí jednotky

Automatická plnicí jednotka je zařízení, která se skládá z redukčního ventilu s kompenzačním sedlem, vstupního sítka, uzavíracího ventilu a kontrolního ventilu. Některé modely jsou v nabídce v sestavě se zpětnou klapkou. Instaluje se na přívodní potrubí vody do vytápěcích systémů s uzavřeným okruhem a jeho hlavní funkcí je dle potřeby udržovat stabilní nastavenou hodnotu tlaku v systému prostřednictvím automatického doplňování vody.