Procházejte kategorie

Statická vyvažovací zařízení

Statické vyrovnávací ventily jsou hydraulická zařízení, která slouží k přesné ruční regulaci rychlosti průtoku tepelného média přiváděného do koncových topidel v systému.