Procházejte kategorie

Regulační kulové ventily

Regulační ventily lze použít v uzavřených okruzích vytápěcích a chladicích systémů k řízení průtokové rychlosti (dvoucestné ventily) a regulace teploty směšováním média primárního okruhu se zpětným médiem systému (třícestné ventily) za účelem získání požadované teploty toku pro uživatele.