Procházejte kategorie

Zařízení pro regulaci diferenčního tlaku

Regulační ventil tlakového rozdílu udržuje stálý rozdíl v tlaku mezi dvěma body hydraulického okruhu na nastavené hodnotě. Diferenciální by-pass ventil zajišťuje recirkulaci toku proporcionálně k počtu uzavřených ventilů a omezuje tak maximální hodnotu tlakového rozdílu vytvářeného čerpadlem.