Procházejte kategorie

Hydraulické odlučovače

Hydraulický separátor je zařízení, které mění okruhy (primární a sekundární), které jsou k němu připojeny, na nezávislé, a může se používat v teplých nebo chladných vodovodních systémech také spolu s odvzdušňovacími funkcemi a funkcemi separace nečistot.