Kuti për njësitë e serisë 171.

Shko te
placeholder_product.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Kuti për njësitë e serisë 171.
Pajisur me suporte për instalimin në dysheme.

Të dhënat teknike

Thellësia: 110–150 mm
Lartësia: 500 mm

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Gjerësia
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kuti për njësitë e serisë 171. Pajisur me suporte për instalimin në dysheme. Thellësia: 110–150 mm. Lartësia: 500 mm. Gjerësia: 1400 mm.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kuti për njësitë e serisë 171. Pajisur me suporte për instalimin në dysheme. Thellësia: 110–150 mm. Lartësia: 500 mm. Gjerësia: 1600 mm.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kuti për njësitë e serisë 171. Pajisur me suporte për instalimin në dysheme. Thellësia: 110–150 mm. Lartësia: 500 mm. Gjerësia: 1800 mm.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kuti për njësitë e serisë 171. Pajisur me suporte për instalimin në dysheme. Thellësia: 110–150 mm. Lartësia: 500 mm. Gjerësia: 1000 mm.

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi