Seritë 182

Njësi rregulluese e pikëvendosjes e montuar paraprakisht, me komplet shpërndarjeje mesatare për qarkun kryesor.

Shko te
1826d5a2l002.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Njësi rregulluese e pikëvendosjes e montuar paraprakisht, me komplet shpërndarjeje mesatare për qarkun kryesor.

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar
Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C
Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC)

Certifikimet

CE

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhjet Lidhja e daljes Lidhja e radiatorit
Gjerësia
800
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvendosjes e montuar paraprakisht, me komplet shpërndarjeje mesatare për qarkun kryesor. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 3 dalje. lidhja e radiatorit: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 800.
SCIP code
034f96cd-6f00-4933-b4f4-24c0ef729e5b
Gjerësia
800
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvendosjes e montuar paraprakisht, me komplet shpërndarjeje mesatare për qarkun kryesor. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 4 dalje. lidhja e radiatorit: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 800.
SCIP code
91d51799-f718-4633-81f4-00a2299c1246
Gjerësia
800
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvendosjes e montuar paraprakisht, me komplet shpërndarjeje mesatare për qarkun kryesor. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 5 dalje. lidhja e radiatorit: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 800.
SCIP code
8d393098-f2df-4c81-afd2-ff3bb22de446
Gjerësia
1000
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvendosjes e montuar paraprakisht, me komplet shpërndarjeje mesatare për qarkun kryesor. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 6 dalje. lidhja e radiatorit: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 1000.
SCIP code
905420c5-4434-49be-9d61-25b676daf7a2
Gjerësia
1000
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvendosjes e montuar paraprakisht, me komplet shpërndarjeje mesatare për qarkun kryesor. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 7 dalje. lidhja e radiatorit: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 1000.
SCIP code
c2ec2e87-8a91-416a-9489-1e7cae54196b
Gjerësia
1000
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvendosjes e montuar paraprakisht, me komplet shpërndarjeje mesatare për qarkun kryesor. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 8 dalje. lidhja e radiatorit: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 1000.
SCIP code
3a386e2e-420b-4736-a76f-018ccdae6695
Gjerësia
1000
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvendosjes e montuar paraprakisht, me komplet shpërndarjeje mesatare për qarkun kryesor. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 9 dalje. lidhja e radiatorit: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 1000.
SCIP code
cba862ce-8829-4478-9509-b0b4a6ee75e0
Gjerësia
1000
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvendosjes e montuar paraprakisht, me komplet shpërndarjeje mesatare për qarkun kryesor. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 10 dalje. lidhja e radiatorit: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 1000.
SCIP code
f76a67a8-bc3d-4ab4-9d28-de74aaf30701
Gjerësia
1200
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvendosjes e montuar paraprakisht, me komplet shpërndarjeje mesatare për qarkun kryesor. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 11 dalje. lidhja e radiatorit: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 1200.
SCIP code
4e30a97e-ab18-40ea-9b6b-6dab3db6a365
Gjerësia
1200
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvendosjes e montuar paraprakisht, me komplet shpërndarjeje mesatare për qarkun kryesor. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 12 dalje. lidhja e radiatorit: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 1200.
SCIP code
b2a2b518-fb46-4cef-bec4-2e684a2fcda7
Gjerësia
1200
Modele 3D
Teksti i tenderit
Njësi rregulluese e pikëvendosjes e montuar paraprakisht, me komplet shpërndarjeje mesatare për qarkun kryesor. Lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, Lidhja për rakorderat Caleffi. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 13 dalje. lidhja e radiatorit: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 2 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e rregullimit të temperaturës: 25–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Gjerësia: 1200.
SCIP code
b7582fd7-de66-43cb-b22e-2327d0842aef

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi