Antifreeze valves 108 series

Ventily proti zamrznutí pro systémy tepelných čerpadel

Datum

Evropa má ambici vytvořit od roku 2050 společnost s nulovými emisemi. Pro úspěšný přechod bylo přijato mnoho opatření. Například se vyvíjí mnoho úsilí, aby se budovy staly udržitelnějšími: mnoho majitelů uvažuje o výměně tradičních kotlů za tepelná čerpadla, a to i díky dotacím.

Celkové posouzení jednotlivých situací pomáhá lépe definovat, jak systém strukturovat a jak zajistit jeho ochranu a dlouhou životnost.

V současné době jsou na italském trhu velmi populární monobloková tepelná čerpadla. Jedná se o zařízení s venkovní jednotkou připojenou přímo k systému přes hydraulické přívodní a vratné potrubí. Právě u těchto zařízení hrozí nebezpečí zamrznutí. Aby se tomu zabránilo, mnoho instalatérů volí topný kabel, ale toto řešení není optimální, zejména v případech, kdy dojde k výpadku proudu.

Bezpečnostní ventil proti zamrznutí navržený společností Caleffi naproti tomu funguje bezchybně i v případě výpadku proudu, protože je mechanický.


Ventil proti zamrznutí je mechanický ochranný systém, který umožňuje vypouštění vody obsažené v okruhu. Když teplota vody v potrubí klesne pod 3 °C, otevře se uzávěr protimrazového ventilu a vypustí vodu (nutná aktivní plnicí jednotka). Uzávěr se zavře, když se teplota média vrátí na 4 °C.

Zařízení musí být instalováno pouze ve svislé poloze ve spodní části potrubí, přičemž je třeba se vyhnout sifonovým přípojkám a dodržet vzdálenost nejméně 15 cm od země, aby se zabránilo tvorbě jakéhokoli sloupce ledu v oblasti pod ním, který by bránil vytékání vody z ventilu.

Pokud jsou použity ventily proti zamrznutí, musí být minimální požadovaná hodnota v režimu chlazení nastavena alespoň o 2°C vyšší než jmenovitá teplota na výstupu ventilu. V opačném případě může dojít k vypuštění ventilu proti zamrznutí během provozu tepelného čerpadla v režimu chlazení.

K překonání tohoto problému jsou nyní na trhu typy ventilů proti zamrznutí, které jsou doplněny snímačem vzduchu pro řízení provozu v letním období. Pokud venkovní teplota překročí 5°C, je zásah ventilu proti zamrznutí znemožněn přítomností čidla teploty vzduchu. Tím se zabrání zásahům do ventilu během chlazení v letním období.


VENTILY PROTI ZAMRZNUTÍ 108