Caleffi for Coop Reno

Případová studie: společnosti Fabrica a Caleffi pro Coop Reno

Datum

The design.

PolitecnicaFabrica spolupracovaly na návrhu nového administrativního centra (Centro Direzionale) pro společnost Coop Reno. Jedná se o projekt, který již několik let symbolizuje inovačního ducha, který je v této oblasti prosazován společností Coop Reno. Toto administrativní centrum je založeno na principech sdílených a sdružených aktivit a je navrženo tak, aby se časem vyvíjelo z funkčního hlediska v naprostém souladu s prostředím a jeho budoucími uživateli. Pozemek o rozloze přibližně 19 000 m2, který se nachází na zcela volné a rovinaté ploše, lze najít na okraji průmyslové zóny Poggio Piccolo v katastrálním území Castel Guelfo di Bologna.

"Jiný druh zeleně": vizuální prezentace projektu, který byl předmětem studie a který byl organicky zasazen do prostředí, posiluje venkovské a environmentální aspekty oblasti. Mírné, ale přirozené zaoblení se line napříč celým pozemkem a přechází v dopravní tepnu, která je symbolicky ztotožněna s rostlinou, jež zapouští kořeny v okolních cestách, aby pak mohla volně růst na zelené ploše podle typických zákonitostí přirozeného vývoje.

Tři ze čtyř nově postavených budov tvořících tuto parcelu jsou propojeny plošinovou střechou, která se táhne po celé délce stezky určené pro uživatele, nabízí přístřeší a vytváří systém, který kombinuje architekturu a upravenou zeleň.

Pokud jde o hlavní budovy, administrativní centrum se rozkládá na ploše 3 800 m2 ve čtyřech podlažích a vyznačuje se otevřeným půdorysem, který zaručuje maximální flexibilitu, co se týče vnitřního uspořádání. V přízemí, prvním a druhém patře se nacházejí vysoce kvalitní pracovní prostory, jako jsou kanceláře, zasedací místnosti, odpočinkové prostory a služební místnosti.

Administrativní budovu s novou aulou s kapacitou 260 míst propojuje krytá spojnice. Tato aula bude sloužit především pro obyvatele administrativního centra, ale bude ji možné otevřít i veřejnosti pro různé typy akcí.  V prvním patře se nachází kavárna se speciálními místnostmi určenými pro přípravu jídel a nápojů a velkou terasou s výhledem na park.

Areál doplní víceúčelová budova, sklad a technologická budova.

Systémy.

Systémy zajišťující provoz budov, zejména administrativní budovy a auly, byly navrženy a vyvinuty v souladu s požadavky na energetickou hospodárnost, s ohledem na použití vysoce kvalitních prvků, materiálů a zařízení, jakož i na možnost flexibilního využití a řízení těchto systémů, a to i v souvislosti s novými a upravenými požadavky souvisejícími s pandemií Covid-19.

Budovy jsou konkrétně obsluhovány hydraulickým fancoil systémem a primárním ventilačním systémem. Rozvod užitkové vody je řízen centrálně, aby byla zaručena její kvalita, zatímco dešťová voda je zachytávána a rozváděna tak, aby mohla být použita v umývárnách.

The systems

V zájmu optimalizace prostor a budoucích procesů souvisejících s údržbou bylo rozhodnuto, že bude postavena samostatná budova, v níž budou umístěny mechanické, elektrické a protipožární systémy sloužící pro provoz hlavních budov a obecně celého areálu.

Používání nástrojů BIM (Fabrica).

Společnosti Politecnica a Fabrica používají při své projekční činnosti metody a nástroje BIM. Proces, který se skládá z činností spojených se smlouvami, strukturálními momenty souvisejícími s výzkumem a vývojem a možností vzájemné výměny a diskuse, přispěl k tomu, že se používání proprietárních nástrojů BIM stalo zavedenou, konzistentní a efektivní součástí procesu. Návrh případové studie byl ve skutečnosti celý vytvořen v rámci "procesu BIM"; autorský software doplněný různými pluginy byl ve skutečnosti použit k provedení všech výpočtů souvisejících s dimenzováním potrubí a vzduchovodů a umožnil dynamické provedení celého výpočtu.

Use of BIM tools (Fabrica).

Je zřejmé, že používání nástrojů BIM vede k rostoucímu zájmu o "IT aspekt" modelů, jehož cílem je zlepšit výkonnost v různých etapách projektování, v procesu výběrového řízení a v následných fázích výstavby a ve stádiu "po dokončení". Neustálé používání modelu však jde ještě dál, takže jej lze používat během celé doby existence objektu a zařízení a stal se základem nového systému facility managementu.

Use of BIM tools (Fabrica).

Z výše uvedeného je konečně zřejmé, jak vedle kompetentní a kvalifikované projekční práce - kde projektant nadále plní a bude plnit svou vlastní roli bez ohledu na použité metody a nástroje - nabývá na významu IT aspekt související s propojenými modely (a následně s objekty používanými při jejich konstrukci a obsazování).

Use of BIM tools (Fabrica).

Use of BIM tools (Fabrica).

V současné době si projektanti zvolili virtuální objekty, nebo spíše skupiny BIM komponent, jako ústřední prvek ve vztahu k procesním modelům stanoveným metodou BIM. To má velký vliv na kvalitu, harmonogramy a všechny činnosti související s dokončením jednotlivých fází projektu.

Partnerská spolupráce.

Tato případová studie se okamžitě ukázala jako vynikající příležitost ke spolupráci a rozvoji dialogu mezi dvěma BIM projekčními společnostmi, jako jsou Politecnica a Fabrica, a jedním z předních světových výrobců systémových komponent, jako je společnost Caleffi.

Jako výrobce nabízí společnost Caleffi možnost vylepšovat virtuální objekty pro své výrobky tak, aby splňovaly požadavky uživatelů.

Na druhou stranu musí projektanti jako skuteční uživatelé co nejvíce sdílet potřebné informace, aby bylo zajištěno, že tyto objekty budou stále více použitelné a integrované do toku BIM.

Interakce, ke které během této spolupráce došlo, se týkala řady hlubších témat a bodů, jelikož se jednalo o první skutečnou příležitost k takto specifické diskusi mezi společnostmi Fabrica a Caleffi.

Díky studiu nejmenších detailů měla společnost Caleffi možnost lépe pochopit potřeby uživatele BIM a využít je tím, že sledovala celý postup aplikovaný na skutečný projekt ("postup" je třeba interpretovat jako posloupnost všech skrytých kroků za návrhem systému ústředního vytápění). Začalo to jednořádkovým schématem a pokračovalo výpočtem metrik umístěním všech skupin výrobků uvnitř i vně vyhrazené technické místnosti.

Kvalitní spolupráce, na které tyto tři společnosti usilovně pracovaly, přinesla pokrok v mnoha oblastech.

Díky pečlivému sledování umístění, použití a aplikace virtuálních objektů vytvořených společností Caleffi bylo možné zavést nové specifikace a parametry požadované skupinou projektantů s cílem zlepšit tyto objekty a plně je integrovat do všech fází BIM projektu.

Dynamic computation

Dynamický výpočet

Dynamic calculations and sizing procedures

Dynamické výpočty a postupy výpočtu rozměrů

 

Na druhou stranu mohly společnosti Politecnica a Fabrica sledovat samotnou práci a investice, které stojí za vznikem těchto výrobků u výrobce, a všímat si bodů, do kterých by mohly přímo zasáhnout.

Díky všem těmto skutečnostem se tyto tři společnosti vydaly na novou cestu k optimalizaci všech kroků v rámci BIM toku.

 

BIM.CALEFFI.COM