Caleffi for Coop Reno

Prípadová štúdia: spoločnosti Fabrica a Caleffi pre Coop Reno

Dátum

The design.

Politecnica a Fabrica spolupracovali na návrhu nového administratívneho centra (Centro Direzionale) pre Coop Reno. Ide o projekt, ktorý už niekoľko rokov symbolizuje inovatívneho ducha presadzovaného v tejto oblasti spoločnosťou Coop Reno. Toto administratívne centrum je založené na princípoch spoločne zdieľaných a združených aktivít a je navrhnuté tak, aby sa z funkcionálneho hľadiska časom rozvíjalo v úplnej harmónii s daným prostredím a jeho budúcimi užívateľmi. Pozemok s rozlohou približne 19 000 m2, ktorý sa nachádza na úplne voľnej a rovinatej ploche, nájdete na okraji priemyselného areálu Poggio Piccolo v katastrálnej oblasti Castel Guelfo di Bologna.

"Odlišný druh zelene": vizuálne podanie projektu, ktoré bolo predmetom štúdie a ktoré bolo organicky vsadené do daného prostredia, umocňuje vidiecke a environmentálne aspekty tejto oblasti. Jemné a zároveň prirodzené zaoblenie sa rozpína naprieč pozemkom a mení sa na dopravnú tepnu, ktorá je symbolicky stotožnená s rastlinou zapúšťajúcou korene do okolitých ciest, aby potom mohla voľne rásť na zelenej ploche podľa typických zákonitostí prirodzeného vývoja.

Tri zo štyroch nových budov, ktoré tvoria areál, sú spojené strešnou plošinou, ktorá predlžuje dĺžku cesty určenej pre používateľov, ponúka prístrešok a vytvára systém, ktorý kombinuje architektúru a zariadené zelené plochy.

Pokiaľ ide o hlavné budovy, administratívne centrum má rozlohu 3 800 m2 na štyroch nadzemných podlažiach a vyznačuje sa otvoreným pôdorysom, ktorý zaručuje maximálnu flexibilitu z hľadiska vnútorného usporiadania. Na prízemí, prvom a druhom poschodí sa nachádzajú vysokokvalitné pracoviská, ako napríklad: kancelárske priestory, zasadacie miestnosti, oddychové zóny a služobné miestnosti.

Kryté prepojenie spája administratívnu budovu s novou aulou s kapacitou 260 miest. Aulu budú využívať najmä obyvatelia administratívneho centra, ale ponúkne aj možnosť otvorenia pre verejnosť pre rôzne typy podujatí.  Na prvom poschodí je umiestnený bufet so špeciálnymi miestnosťami určenými na prípravu jedál a nápojov a veľká terasa s výhľadom do parku.

Areál bude dotvárať viacúčelová budova, sklad a technologická budova.

Systémy.

Systémy zabezpečujúce prevádzku budov, s osobitným zreteľom na administratívnu budovu a aulu, boli navrhnuté a vyvinuté v súlade s požiadavkami na energetickú hospodárnosť, pričom sa počítalo s použitím vysokokvalitných komponentov, materiálov a zariadení, ako aj s možnosťou flexibilného využívania a regulácie týchto systémov, a to aj v súvislosti s novými a upravenými požiadavkami súvisiacimi s pandémiou Covid-19.

Presnejšie povedané, budovy sú obsluhované hydronickým fancoil systémom a primárnym ventilačným systémom. Rozvody úžitkovej vody sú riadené centrálne, aby bola zaručená kvalita postupov, zatiaľ čo dažďová voda je zachytávaná a rozvádzaná tak, aby mohla byť použitá v umyvárňach.

The systems

Na účely optimalizácie priestorov a budúcich procesov v oblasti údržby sa rozhodlo, že je potrebné postaviť samostatnú budovu, v ktorej sa budú nachádzať mechanické, elektrické a protipožiarne systémy slúžiace na prevádzku hlavných budov a vo všeobecnosti aj celého objektu.

Používanie nástrojov BIM (Fabrica).

metódy a nástroje BIM. Proces, ktorý pozostáva z činností spojených so zmluvami, so štrukturálnymi momentmi súvisiacimi s výskumom a vývojom a s možnosťou vzájomnej výmeny a diskusie prispel k tomu, že používanie autorských nástrojov BIM sa stalo ustálenou, konzistentnou a efektívnou súčasťou procesu. Návrh prípadovej štúdie bol v skutočnosti celý vytvorený v rámci "postupu BIM"; autorský softvér doplnený o rôzne zásuvné moduly bol v skutočnosti použitý na realizáciu všetkých výpočtov týkajúcich sa dimenzovania potrubí a vzduchovodov a umožnil dynamickú implementáciu celého výpočtu.

Use of BIM tools (Fabrica).

Je očividné, že používanie nástrojov BIM vedie k stále väčšiemu záujmu o "IT aspekt" modelov, ktorý je zameraný na zvýšenie výkonnosti v jednotlivých fázach projektovania, v procese výberového konania a počas celej následnej výstavby a fázy "po dokončení". Nepretržité používanie modelu však zachádza ešte ďalej, aby mohlo byť využívané počas celej existencie systému budovy a zariadenia a stalo sa tak základom nového systému facility managementu.

Use of BIM tools (Fabrica).

Z uvedeného je napokon zrejmé, ako popri spôsobilej a kvalifikovanej projekčnej práci - kde projektant naďalej plní a bude plniť svoju vlastnú úlohu bez ohľadu na použité metódy a nástroje - nadobúda nesmierny význam IT aspekt súvisiaci s prepojenými modelmi (a následne s objektmi použitými pri ich výstavbe a osídľovaní).

Use of BIM tools (Fabrica).

Use of BIM tools (Fabrica).

Momentálne si projektanti zvolili za ústredný prvok vo vzťahu k procesným modelom stanoveným metódou BIM virtuálne objekty, či skôr skupiny BIM komponentov. To má obrovský vplyv na kvalitu, časové harmonogramy a všetky činnosti súvisiace s dokončovaním jednotlivých fáz projektu.

Partnerská spolupráca.

Táto prípadová štúdia sa okamžite ukázala byť vynikajúcou príležitosťou na spoluprácu a rozvoj dialógu medzi dvoma BIM projekčnými spoločnosťami, ako sú Politecnica a Fabrica, a jedným z popredných svetových výrobcov systémových komponentov, ako je Caleffi.

Spoločnosť Caleffi ako výrobca ponúka možnosť zlepšovať virtuálne objekty pre svoje výrobky, aby spĺňali požiadavky ich používateľov.

Na druhej strane projektanti ako skutoční používatelia potrebujú čo najviac zdieľať nevyhnutné informácie, aby sa zabezpečilo, že tieto objekty budú čoraz viac použiteľné a začlenené do toku BIM.

Interakcia, ku ktorej počas tejto spolupráce došlo, sa týkala viacerých hlbších tém a bodov, keďže pre spoločnosti Fabrica a Caleffi to bola prvá skutočná príležitosť na takúto špecifickú diskusiu.

Spoločnosť Caleffi mala možnosť pri štúdiu tých najmenších detailov zlepšiť svoje porozumenie potrebám používateľa BIM a využiť ich, a to tak, že sledovala celý priebeh uplatňovaný na reálnom projekte ("priebeh" treba interpretovať ako postupnosť všetkých skrytých krokov stojacich za vyhotovením systému ústredného kúrenia). Začalo to jednoriadkovým diagramom a pokračovalo až k výpočtu metriky, a to prostredníctvom umiestnenia všetkých skupín výrobkov vo vnútri a mimo vyhradenej technickej miestnosti.

Kvalitná spolupráca, ktorej sa tieto tri spoločnosti intenzívne venovali, priniesla posun vpred v mnohých oblastiach.

Vďaka dôkladnému monitorovaniu umiestnenia, používania a aplikácie virtuálnych objektov vytvorených spoločnosťou Caleffi sa podarilo zaviesť nové špecifikácie a parametre požadované skupinou projektantov s cieľom zlepšiť tieto objekty a plne ich integrovať do všetkých fáz BIM projektu.

Dynamic computation

Dynamický výpočet

Dynamic calculations and sizing procedures

Dynamické výpočty a postupy výpočtu rozmerov

 

Na druhej strane mohli spoločnosti Politecnica a Fabrica pozorovať skutočnú prácu a investície, ktoré stoja za vytvorením týchto výrobkov zo strany výrobcu, a konštatovať, do ktorých bodov môžu priamo zasiahnuť.

Vďaka týmto všetkým skutočnostiam sa tieto tri spoločnosti vydali na novú cestu smerom k optimalizácii všetkých krokov v rámci BIM toku.

 

BIM.CALEFFI.COM