Components for heat pump systems Caleffi

Tepelná čerpadla

Datum

Usilovat o udržitelnost životního prostředí znamená garantovat budoucnost naši i budoucnost celé planety. Proto se v posledních letech stává stále naléhavější otázka emisí Navzdory tomu mají průmyslové a rozvojové země stále potíže dosáhnout dohody. Cíle nastavené v současnosti (v něž také všichni doufají) jsou ambicióznější než cíle minulé: snížení skleníkových plynů o 30 % do roku 2030 a následně o více než 50 % do roku 2050.

Pokud jde o emise, první oblastí, která byla vystavena intenzivní kritice, byly klimatizace v domácnostech, a několik stran hledalo řešení, která by pomohla snížit spotřebu energie v budovách a podpořila využívání obnovitelných zdrojů energie. Legislativa a pobídky vybízejí k výměně kotlů na fosilní paliva za tepelná čerpadla: zařízení schopná odebírat tepelnou energii z místnosti s nízkou teplotou a přenášet ji do jiné místnosti s vyšší teplotou. V Itálii jsou již k dispozici pobídky pro téměř všechny nově postavené nemovitosti.

Avšak stále přetrvává významný problém: jak na našem realitním trhu nahradit velké množství již instalovaných kotlů tepelnými čerpadly?

Výrobci tepelných čerpadel se této výzvě postavili a snaží se, aby byla tepelná čerpadla stále efektivnější a finančně dostupnější, aby podpořili jejich širší použití.

Také společnost Caleffi v tuto revoluci věří a investuje do výzkumu, vývoje a procesů pro vytváření speciálních komponent používaných v tomto typu systému s cílem usnadnit během přechodné fáze práci návrhářům a instalačním technikům.

Řada CALEFFI pro tepelná čerpadla

Typické schéma systému tepelného čerpadla znázorněné výše vyžaduje použití několika komponent, které jsou zásadní pro zajištění jeho optimálního provozu.

Z ekologického hlediska dnes tepelná čerpadla mění sektor hydraulického vytápění a domácích systémů vody. Vždy jsme byli velkými zastánci obnovitelných zdrojů energie a jako takoví jsme vyvinuli celou řadu produktů pro zajištění správného provozu, účinnosti a bezpečnosti nových systémů vytápění a chlazení.

HYDRAULICKÝ ODLUČOVAČ

V systémech, které předpokládají použití pomocného čerpadla, doporučujeme oddělit primární a sekundární okruhy pomocí hydraulického odlučovače. Je to proto, aby se zabránilo interferenci mezi těmito okruhy v důsledku změn průtoku a dopravní výšky generovaných oběhovými čerpadly.

Jak hydraulické odlučovače fungují?

 

 

SÍTO ODLUČOVAČE NEČISTOT

Pokud jde o úpravu vody, systém tepelného čerpadla se chová jako tradiční kotel a podléhá stejným zákonným požadavkům (v Itálii je to vyhláška o minimálních požadavcích z roku 2015). Udržování kvality vody vhodné pro stálou cirkulaci pomáhá dosáhnout úspory energie systému ve výši 8 %. Jak? Instalací odlučovače nečistot nebo magnetického síta odlučovače nečistot a realizací povinné chemické úpravy s použitím určených přísad.

DIRTMAGPLUS®

Multifunkční zařízení se skládá z odlučovače nečistot a kartušového síta uspořádaných v sérii. Odlučovač nečistot odděluje nečistoty ve vodě působením vnitřního prvku a dvěma magnety zachycuje částice železa. Kartušové síto odděluje nečistoty mechanickým odebíráním částic za pomocí speciálního filtračního kovového síta podle jejich rozměrů. Tímto způsobem je dosaženo maximální účinnosti separace částic již při prvním průchodu.

MOTOROVÉ PŘEPÍNACÍ VENTILY

Ty umožňují řízení průtoku mezi klimatizačním systémem (topení a klimatizace) a systémem přípravy užitkové vody.

MOTOROVÉ PŘEPÍNACÍ VENTILY ŘADY 638

DRŽÁK NÁSTROJE

Určený pro topné systémy s odvzdušňovacím ventilem, kombinovaným pojistným ventilem a manometrem.

DRŽÁK NÁSTROJŮ ŘADY 305

OBTOKOVÝ VENTIL

Používá se v systémech pracujících při různých rychlostech průtoku. Zajišťuje recirkulaci průtoku úměrnou počtu uzavřených ventilů a zároveň omezuje maximální hodnotu diferenčního tlaku generovanou čerpadlem.

DIFERENCIÁLNÍ OBTOKOVÝ VENTIL ŘADY 519

NEZÁMRZNÝ VENTIL

Umožňuje vypuštění okruhu média, jakmile jeho teplota dosáhne průměrné hodnoty 3 °C, čímž zabrání tvorbě ledu v okruhu systému s tepelným čerpadlem i případnému poškození stroje a potrubí.

NEZÁMRZNÝ VENTIL ŘADY 108