ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνία

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα, σημαίνει oτι εγγυούμαστε το μέλλον μας και το μέλλον του πλανήτη μας. Για το λόγο αυτό, το θέμα των εκπομπών γίνεται όλο και πιο επιτακτικό τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι δύσκολο για τις βιομηχανοποιημένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Αυτή τη στιγμή οι στόχοι που έχουν τεθεί (και είναι επιθυμητοί) είναι πιο φιλόδοξοι από ό,τι στο παρελθόν: 30 % μείωση των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, και περισσότερο από 50 % μείωση έως το 2050. 

Όσον αφορά τις εκπομπές, ο οικιακός τομέας ήταν μεταξύ των πρώτων που δέχτηκε σκληρή κριτική και έχουν αναζητηθεί λύσεις από πολλές οπτικές για την προώθηση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων και τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η νομοθεσία και τα σχετικά κίνητρα επιδιώκουν να ευνοήσουν την αντικατάσταση των λεβήτων ορυκτών καυσίμων με αντλίες θερμότητας: μονάδες που έχουν την ικανότητα να προσλαμβάνουν θερμική ενέργεια από περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας και να τη μεταφέρουν σε περιβάλλον υψηλότερης θερμοκρασίας. Οι αντλίες θερμότητας  στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα προβλέπονται ήδη για όλα σχεδόν τα νέα κτίρια.

Ωστόσο, ένα ουσιαστικό πρόβλημα παραμένει: πώς να αντικαταστήσουμε τον μεγάλο αριθμό λεβήτων που είναι ήδη εγκατεστημένοι στα οικιστικά ακίνητα με αντλίες θερμότητας; 

Οι κατασκευαστές αντλιών θερμότητας έχουν ανταποκριθεί στην πρόκληση: να τις κάνουν όλο και πιο αποδοτικές και οικονομικά προσιτές, προκειμένου να ευνοήσουν την ευρεία διάδοσή τους.

Η Caleffi πιστεύει σε αυτή την επανάσταση και επενδύει στην έρευνα, την ανάπτυξη και τις διεργασίες για τη δημιουργία συγκεκριμένων εξαρτημάτων για αυτού του τύπου τις εγκαταστάσεις με στόχο την απλοποίηση του έργου των σχεδιαστών και των εγκαταστατών κατά τη μεταβατική αυτή φάση.

Tα υλικά της CALEFFI για αντλίες θερμότητας:

Το τυπικό διάγραμμα εγκατάστασης ενός συστήματος αντλίας θερμότητας, όπως απεικονίζεται παραπάνω, περιλαμβάνει την εισαγωγή ορισμένων θεμελιωδών εξαρτημάτων για τη βέλτιστη λειτουργία του.

Σήμερα οι αντλίες θερμότητας αλλάζουν την αγορά θέρμανσης και ψύξης, δημιουργώντας ένα πιο πράσινο αποτύπωμα . Εμείς στη Caleffi έχουμε αναπτύξει μια πλήρη σειρά προϊόντων για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία, την απόδοση και την ασφαλή λειτουργία αυτών των νέων εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης.

Ο ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ

 Σε εγκαταστάσεις που προβλέπεται ενισχυτικός κυκλοφορητής, συνιστούμε τον διαχωρισμό του πρωτεύοντος κυκλώματος από το δευτερεύον μέσω ενός υδραυλικού διαχωριστή. Σκοπός είναι να αποτραπούν παρεμβολές λόγω διακυμάνσεων στις παροχές και τα μανομετρικά των κυκλοφορητών.

 

 

Ο ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ Σειρά 5453

Όσον αφορά την επεξεργασία του νερού, μια εγκατάσταση αντλίας θερμότητας συμπεριφέρεται όπως αυτή ενός σύστηματος λέβητα και υπόκειται στις ίδιες νομοθετικές υποχρεώσεις (στην Ιταλία προβλέπεται το διάταγμα για τις ελάχιστες απαιτήσεις του 2015). Η διατήρηση της ποιότητας του νερού σε κατάλληλο επίπεδο επιτρέπει στην εγκατάσταση  να εξοικονομεί ενέργεια κατά 8% ή και παραπάνω. Πως? Τοποθετώντας έναν διαχωριστή σωματιδίων ή ένα μαγνητικό φίλτρο διαχωρισμού σωματιδίων και προβαίνοντας στην υποχρεωτική χημική επεξεργασία με τα κατάλληλα πρόσθετα.

Η συσκευή πολλαπλών λειτουργιών DIRTMAGPLUS® προέκυψε από  τη σύνθεση ενός διαχωριστή σωματιδίων με μαγνήτη και ενός φίλτρου σε φυσιγγίο, διατεταγμένων σε σειρά. Ο διαχωριστής σωματιδίων με μαγνήτη διαχωρίζει τις ακαθαρσίες που υπάρχουν στο νερό μέσω της δράσης του εσωτερικού στοιχείου και συγκρατεί τα σωματίδια σιδήρου χάρη στη δράση δύο μαγνητών. Το φίλτρο φυσιγγίου διαχωρίζει τις ακαθαρσίες με μηχανικό τρόπο , με βάση το μέγεθός τους μέσω ενός μεταλλικό πλέγματος φιλτραρίσματος. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση διαχωρισμού των σωματιδίων από το πρώτο κιόλας  πέρασμα.

ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (Σειρά 6443)

Επιτρέπουν τη διαχείριση της παροχής μεταξύ του συστήματος κλιματισμού και του συστήματος παραγωγής ΖΝΧ.

Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Σειρά 305

Εξοπλισμένα με αυτόματο εξαεριστικό, βαλβίδα ασφαλείας τεχνοπολυμερούς υλικού και μανόμετρο.

Η ΒΑΛΒΙΔΑ BY PASS Σειρά 519

Χρησιμοποιείται σε συστήματα που μπορούν να λειτουργήσουν με σημαντικές διακυμάνσεις παροχής. Εξασφαλίζει συνεχή κυκλοφορία ανάλογα με τον αριθμό των βαλβίδων που κλείνουν, περιορίζοντας τη μέγιστη τιμή της διαφορικής πίεσης που δημιουργείται από το κυκλοφορητή.

Η ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Σειρά 108

Επιτρέπει την αποστράγγιση του υγρού μέσου από το κύκλωμα  όταν η θερμοκρασία του φτάσει σε μια μέση τιμή  3 °C . Έτσι, αποτρέπει το σχηματισμό πάγου στο κύκλωμα εγκατάστασης της αντλίας θερμότητας, προλαβαίνοντας πιθανές ζημιές στη μονάδα αλλα και στις σωληνώσεις.