Components for heat pump systems Caleffi

Dizalice topline

Datum

Poštovanje ekološke održivosti znači zajamčiti kako svoju budućnost tako i budućnost planeta. Stoga se o problemu emisija posljednjih godina sve više raspravlja. Usprkos tome, industrijalizirane zemlje i zemlje u razvoju još uvijek se trude postići dogovor. Ciljevi koji su do sada postavljeni (i kojima se svi nadamo) ambiciozniji su nego u prošlosti: 30-postotno smanjenje stakleničkih plinova do 2030. i više od 50-postotno smanjenje do 2050. godine.

Kada je riječ o emisijama, klimatizacija stambenih objekata bila je prvo područje koje je doživjelo velike kritike, a nekoliko je dionika tražilo rješenje kojim bi se pomoglo u potrošnji energije u zgradama te potakla uporaba obnovljivih izvora energije. Zakonodavstvom i poticajima ohrabruje se zamjena bojlera na fosilna goriva dizalicama topline: uređajima koji mogu izvlačiti toplinsku energiju iz prostorija s niskom temperaturom i prenijeti je u drugu prostoriju s višom temperaturom. U Italiji se tom rješenju pružaju poticaji u gotovo svim novogradnjama.

Međutim, i dalje postoji značajan problem: kako zamijeniti velik broj bojlera koji su već instalirani na našem tržištu nekretnina dizalicama topline?

Proizvođači dizalica topline uspjeli su svladati taj izazov, čineći ih sve učinkovitijima i financijski dostupnijima kako bi se potakla što šira primjena.

Tvrtka Caleffi također vjeruje u tu revoluciju te ulaže u istraživanje, razvoj i procese za stvaranje specifičnih komponenata koje se primjenjuju u toj vrsti sustava, s ciljem da olakša ulogu projektanata i instalatera tijekom prijelazne faze.

Paleta dizalica topline tvrtke CALEFFI

Gore prikazani tipični dijagram sustava dizalica topline zahtijeva primjenu nekoliko komponenti koje su od temeljne važnosti za njegov optimalan rad.

Dizalice topline danas mijenjaju sektor sustava hidrauličnog grijanja i pripreme potrošne vode za kućanstva iz zelene perspektive. Uvijek smo podržavali obnovljive izvore energije i, kao takvi, razvili smo niz proizvoda kojima se osiguravaju pravilan rad, učinkovitost i sigurnost novih sustava grijanja i klimatizacije.

HIDRAULIČKI SEPARATOR

U sustavima u kojima je predviđena uporaba dodatne crpke, predlažemo razdvajanje primarnog i sekundarnog kruga pomoću hidrauličkog separatora. On služi za izbjegavanje smetnji između tih dvaju krugova zbog varijacija u brzinama protoka i topline koji se generiraju u dizalicama topline.

Kako rade hidraulički separatori?

 

 

FILTAR SEPARATORA NEČISTOĆE

Kada je riječ o pročišćavanju vode, sustav dizalica topline ponaša se kao klasični sustavi bojlera i podliježe istim zakonskim zahtjevima (u Italiji Uredba o minimalnim zahtjevima iz 2015. godine). Održavanje kvalitete vode prikladne za konstantnu cirkulaciju pomaže u ostvarivanju uštede energije od 8 % u sustavu. Kako? Instalacijom separatora nečistoće ili separatora nečistoće s magnetskim filtrom te provedbom obvezne kemijske obrade pomoću navedenih aditiva.

DIRTMAGPLUS®

Višefunkcijski uređaj sastoji se od separatora nečistoće i serijski instaliranog filtra u kućištu. Separator nečistoće odvaja nečistoću u vodi djelovanjem unutarnjeg uloška i lovi željezne čestice pomoću dvaju magneta. Filtar u kućištu odvaja nečistoće mehaničkim odabirom čestica ovisno o dimenzijama pomoću posebne metalne rešetke za filtriranje. Tako se već u prvom prolazu postiže maksimalna učinkovitost odvajanja čestica.

MOTORIZIRANI RAZVODNI VENTILI

Omogućuju upravljanje protokom između sustava klimatizacije (grijanje i klimatizacija) i sustava za pripremu potrošne tople vode.

MOTORIZIRANI RAZVODNI VENTILI SERIJE 638

DRŽAČ INSTRUMENATA

Za sustave grijanja s odzračnikom, kombiniranim sigurnosnim rasteretnim ventilom i mjeračem tlaka.

DRŽAČ INSTRUMENATA SERIJE 305

VENTIL U OBILAZNOM VODU

Upotrebljava se u sustavima gdje može doći do vrlo različitih brzina protoka. Osigurava recirkulaciju proporcionalnu broju ventila koji se zatvaraju, a istovremeno ograničava vrijednost maksimalnog diferencijalnog tlaka koji stvara dizalica.

DIFERENCIJALNI VENTIL U OBILAZNOM VODU SERIJE 519

VENTIL PROTIV SMRZAVANJA

Omogućuje ispuštanje medija iz kruga kada njegova temperatura dostigne prosječnu vrijednost od 3 °C, čime se sprječava stvaranje leda u krugu sustava s dizalicom topline te izbjegavaju moguća oštećenja uređaja i cijevi.

VENTIL PROTIV SMRZAVANJA SERIJE 108