Components for heat pump systems Caleffi

Toplotne črpalke

Datum

S prizadevanjem za doseganje okoljske trajnostnosti si bomo zagotovili prihodnost in poskrbeli tudi za prihodnost našega planeta. Vprašanja na področju emisij so zato v zadnjih letih postala vse bolj pereča. Kljub temu se industrializirani narodi ter narodi v razvoju še vedno močno trudijo doseči sporazum. Cilji, ki smo si jih trenutno zastavili in za katere upamo, da jih bomo dosegli, so precej bolj ambiciozni kot v preteklosti: 30 % zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 2030 in več kot 50 % zmanjšanje do leta 2050.

Na področju emisij so bile gospodinjske klimatske naprave prvo področje, ki je bilo deležno hudih kritik, zato več strani že išče rešitve, ki bi prispevale k izboljšani porabi energije v stavbah in spodbujale uporabo obnovljivih virov energije. Zakonodaja in spodbude podpirajo zamenjavo kotlov na fosilna goriva s toplotnimi črpalkami, ki lahko črpajo toplotno energijo iz prostora z nizko temperaturo in jo prenašajo v drug prostor z višjo temperaturo. V Italiji se že zagotavljajo spodbude za toplotne črpalke za skoraj vse novogradnje.

Še vedno pa se soočamo s pomembno težavo: kako zamenjati ogromno število kotlov, ki so že nameščeni na nepremičninskem trgu, s toplotnimi črpalkami?

Proizvajalci toplotnih črpalk so se uspešno spopadli z izzivom, saj so slednje vedno bolj učinkovite in finančno dostopne ter se zato uporabljajo vse pogosteje.

V to revolucijo verjame tudi podjetje Caleffi, ki vlaga v raziskave, razvoj in postopke ustvarjanja posebnih komponent, ki se uporabljajo v tovrstnih sistemih in katerih namen je poenostaviti vlogo oblikovalcev in monterjev v prehodni fazi.

Nabor izdelkov podjetja CALEFFI za toplotne črpalke

Tipični diagram sistema toplotne črpalke, ki je prikazan zgoraj, zahteva uporabo več sestavnih delov, ki so bistveni za zagotovitev optimalnega delovanja sistema.

Dandanašnji toplotne črpalke iz "zelenega" vidika spreminjajo sektor hidravličnega ogrevanja in hišnih naprav za vodno oskrbo. Vedno smo navdušeno podpirali obnovljive vire energije in smo zato razvili celo paleto izdelkov, da bi zagotovili pravilno delovanje, učinkovitost in varnost novih sistemov ogrevanja in ohlajanja.

HIDRAVLIČNI LOČEVALNIK

V sistemih, kjer se predvideva uporaba ojačane črpalke, predlagamo ločevanje primarnega in sekundarnega tokokroga s pomočjo hidravličnega ločevalnika. Ta namreč pomaga pri preprečevanju motenj med navedenimi tokokrogi zaradi nihanja stopenj pretoka in toplote, ki jo ustvarjajo obtočne črpalke.

Kako delujejo hidravlični ločevalniki?

 

 

SITO ZA IZLOČEVANJE NESNAGE

Kar zadeva čiščenje vode, se sistem toplotnih črpalk vede podobno kot tradicionalni sistem kotlov in zato zanj veljajo tudi enake zakonske zahteve (v Italiji gre za Uredbo o minimalnih zahtevah iz leta 2015). Ohranjanje kakovosti vode, ki je primerna za stalno kroženje, pomaga prihraniti 8 % energije v sistemu. Kako? Z namestitvijo izločevalnika nesnage ali magnetnega sita za izločevanje nesnage ter obvezno kemično obdelavo s pomočjo navedenih dodatkov.

DIRTMAGPLUS®

Večfunkcijsko napravo sestavljata izločevalnik nesnage in filtrirna kaseta, ki sta v sistemu nameščena eden za drugim. Izločevalnik nesnage odstranjuje nečistočo iz vode s pomočjo notranjega elementa, dva magneta pa poskrbita za zajemanje železnih delcev. Kasetno sito loči nečistoče s pomočjo mehanskega ločevanja delcev glede na njihovo velikost s posebno filtrirno kovinsko mrežo. Tako se doseže kar največja učinkovitost ločevanja delcev že ob prvi uporabi.

ODVODNI VENTILI Z MOTORJEM

Omogočajo upravljanje pretoka med klimatsko napravo (za ogrevanje in hlajenje) ter sistemom za pripravo sanitarne vode.

ODVODNI VENTILI SERIJE 638 Z MOTORJEM

DRŽALO INSTRUMENTA

Za ogrevalne sisteme z zračnikom, sestavljenim varnostnim razbremenilnim ventilom in merilnikom tlaka.

DRŽALO INSTRUMENTA SERIJE 305

OBVODNI VENTIL

Uporablja se v sistemih, kjer lahko naletimo na zelo različne stopnje pretoka. Zagotavlja recirkulacijo pretoka, ki je sorazmerna s številom zaprtih ventilov, in hkrati omejuje najvišjo vrednost diferenčnega tlaka, ki jo ustvari črpalka.

DIFERENCIALNI OBVODNI VENTIL SERIJE 519

VENTIL PROTI ZMRZOVANJU

Omogoča izpraznitev vezja, ko njegova temperatura doseže povprečno vrednost 3 °C, kar preprečuje nastanek ledu v vezju sistema s toplotno črpalko and avoiding potential damage to the machine and the pipes. 

VENTIL PROTI ZMRZOVANJU SERIJE 108