Components for heat pump systems Caleffi

Toplotne pumpe

Datum

Težnja ka ekološkoj održivosti predstavlja garanciju za našu budućnost kao i za budućnost naše planete. Problem emisija stoga postao je sve važniji u poslednjih nekoliko godina. Uprkos tome, zemlje koje se oslanjaju na industriju i zemlje u razvoju i dalje ne mogu postići neko sporazumno rešenje. Jer su sada ciljevi koje smo postavili (i kojima se nadamo) ambiciozniji nego u prošlosti: smanjenje gasova staklene bašte za 30% do 2030. godine, sa ciljem dostizanja smanjenja od preko 50% do 2050. godine.

Kada je reč o emisijama, klimatizacija u domaćinstvima je bila prva oblast koja je pretrpela intenzivnu kritiku, a nekoliko strana je tražilo rešenja koja bi poboljšala korišćenje energije u zgradama i promovisala korišćenje obnovljivih izvora energije. Zakonodavstvo i podsticaji podstiču zamenu kotlova na fosilna goriva sa toplotnim pumpama: to su mašine sposobne da crpe toplotnu energiju iz sobe sa niskom temperaturom i da je prenose u drugu prostoriju sa višom temperaturom. U Italiji se one podstiču prilikom izgradnje gotovo svih novih nekretnina.

Ono što ipak ostaje značajan problem je: kako toplotnim pumpama zameniti veliki broj kotlova, koji su već prisutni na našem tržištu nekretnina?

Proizvođači toplotnih pumpi su se uspešno suočili sa tim izazovom, čineći pumpe sve efikasnijim i finansijski dostupnijim kako bi podstakli njihovu širu primenu.

Caleffi takođe veruje u ovu revoluciju na tržištu i ulaže u istraživanje, razvoj i procese za kreiranje specifičnih komponenti koje se koriste u ovoj vrsti sistema, sa ciljem olakšavanja posla dizajnera i instalatera tokom ove tranzicione faze.

CALEFFI asortiman toplotnih pumpi

Tipičan dijagram sistema toplotne pumpe, prikazan na ilustraciji, zahteva primenu nekoliko komponenti, koje su fundamentalne pri obezbeđivanju optimalnog rada.

Danas, toplotne pumpe menjaju sektor hidrauličkog grejanja i vodovoda i daju mu zeleniju perspektivu. Oduvek smo bili veliki pobornici obnovljivih izvora energije i kao takvi smo razvili čitav asortiman proizvoda koji obezbeđuju ispravan rad, efikasnost i bezbednost novih sistema za grejanje i hlađenje.

HIDRAULIČKI ODVAJAČ

Kod sistema koji predviđaju upotrebu pumpe za povišenje pritiska, predlažemo odvajanje primarnog i sekundarnog kola pomoću hidrauličkog odvajača. Na ovaj način se izbegavaju smetnje između ovih kola koje mogu nastati zbog varijacija u brzinama protoka i napona koje stvaraju cirkulacione pumpe.

Kako hidraulički odvajači rade?

 

 

ODVAJAČ ZA NEČISTOĆE SA FILTEROM

Što se tiče vode, sistem toplotne pumpe radi kao tradicionalni sistem sa kotlom i podleže istim zakonskim zahtevima (u Italiji, Uredba o minimalnim zahtevima iz 2015. godine). Održavanjem kvaliteta vode pogodnim za stalnu cirkulaciju postiže se ušteda energije od 8% za sistem. Kako? Ugradnjom odvajača za nečistoće ili magnetnog filtera za odvajač nečistoće i nastavljanjem sa obaveznim hemijskim tretmanom koristeći navedene aditive.

DIRTMAGPLUS®

Višenamenski uređaj se sastoji od odvajača za nečistoću i serijski postavljenog filtera sa mrežom. Odvajač za nečistoće odvaja nečistoće u vodi kroz delovanje unutrašnjeg elementa i hvata čestice gvožđa kroz delovanje dva magneta. Filter sa mrežom odvaja nečistoće mehaničkim odabirom čestica prema njihovim dimenzijama sa specifičnom metalnom mrežicom za filtriranje. Ovako se postiže maksimalna efikasnost kod odvajanja čestica pri prvom prolasku.

RAZDELNI VENTILI SA MOTORNIM POGONOM

Oni omogućavaju upravljanje protokom između sistema za klimatizaciju (grejanje i klimatizacija) i sistema za vodu u domaćinstvu.

RAZDELNI VENTILI SA MOTORNIM POGONOM 638 SERIJE

NOSAČ SIGURNOSNIH ELEMENATA

Za sisteme grejanja sa ventilacionim otvorom, kompozitnim sigurnosnim ventilom i manometrom.

NOSAČ SIGURNOSNIH ELEMENATA 305 SERIJE

BY-PASS VENTIL

Koristi se u sistemima gde su brzine protoka veoma različite. Obezbeđuje recirkulaciju protoka proporcionalnu broju ventila koji se zatvaraju, dok ograničava maksimalnu vrednost diferencijalnog pritiska koju stvara pumpa.

DIFERENCIJALNI BY-PASS VENTIL 519 SERIJE

VENTIL PROTIV SMRZAVANJA

Omogućava pražnjenje medijuma kola kada njegova temperatura dostigne prosečnu vrednost od 3 °C i na taj način sprečava stvaranje leda u kolu sistema sa toplotnom pumpom, a tako se izbegava potencijalno oštećenje mašina i cevi. 

VENTIL PROTIV SMRZAVANJA 108 SERIJE