stabilimento Pressco hero

PRESSCO dobija ISO 9001:2015 sertifikat

Datum

Sa ponosom objavljujemo da je 2. februara 2024 Pressco S.p.A. je stekao sertifikat, SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM izdat od strane BSI, prema standardu ISO 9001:2015, za sledeće namene: toplo kovanje i mehanička obrada pojedinih obojenih legura.

 

Put

Put koji je vodio Pressco S.p.A. ISO 9001 sertifikat je bila pozitivna prilika za razmenu najboljih praksi na nivou Caleffi grupe, čiji je Pressco deo. Razmena konsolidovanih iskustava i znanja sa Matičnom kompanijom jasno je istakla vrednost Biti Grupa, omogućavajući Pressco-u da efikasno strukturira i primenjuje sistem upravljanja kvalitetom, sa prednostima kako u pogledu vremena sertifikacije tako i zajedničkog rasta. Sertifikacija je formalno i značajno priznanje odlične organizacije Pressco S.p.A., kompanije koja posluje više od 70 godina i već je prepoznata na tržištu za kvalitet.

Danas je Pressco sistem upravljanja kvalitetom usklađen sa sistemom matične kompanije, kako bi se garantovala doslednost i kontinuitet procesa.
ISO 9001 sertifikat je dodatna garancija za klijente Pressco-a koji već prepoznaju i cene njegovu organizacionu solidnost, kredibilitet i pouzdanost, kvalitet proizvoda i efikasnost procesa, zajedno sa brigom u odnosima sa kupcima.
Ako je s jedne strane dobijanje sertifikata ISO 9001 dostignuće, sa druge strane, to je polazna tačka za Pressco da pokrene procese kontinuiranog poboljšanja sa ciljem da kompanija ostane na čelu i konkurentna na tržištu.


Prednosti ISO 9001 na prvi pogled

  • Povećano poverenje i zadovoljstvo kupaca
  • Efikasni procesi kontrole kvaliteta
  • Uštede troškova i povećana produktivnost
  • Kultura stalnog poboljšanja
  • Veća privlačnost prema mogućim stranim i nestranim kupcima
  • Strukturiraniji i kontrolisani procesi
  • Prenos znanja u pisanoj formi