20 Δεκέμβριος 2021

Μείωση κόστους και εκπομπών ρύπων με DYNAMICAL®

Για εμάς, το να είμαστε βιώσιμοι σημαίνει να προστατεύουμε το περιβάλλον χωρίς να κάνουμε συμβιβασμούς στην άνεση. 
Προσπαθούμε να προσφέρουμε λύσεις υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις των εξελίξεων της αγοράς, των προτύπων και των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ  DYNAMICAL® ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 200?

Ο συνδυασμός της βαλβίδας DYNAMICAL® σειράς 230 με τη θερμοστατική κεφαλή της σειράς 200 επιτυγχάνει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, χάρη στη βελτιωμένη διαχείριση των θερμαντικών σωμάτων.

Η εφαρμογή τους εγγυάται πραγματική μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας: η αυτόματη και δυναμική ρύθμιση της παροχής  νερού που κυκλοφορεί εντός των θερμαντικών σωμάτων μειώνει το λειτουργικό κόστος και αυξάνει την απόδοση ολόκληρου του συστήματος.
Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η εξάλειψη του χρόνου και του κόστους που συνεπάγεται η σωστή εξισορρόπηση του συστήματος, η οποία συνήθως πραγματοποιείται από έναν τεχνικό.

Είτε μιλάμε για νέα συστήματα είτε για ανακαινήσεις, τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) και του Ecodesign, αναφέρουν ότι η υδραυλική εξισορρόπηση των συστημάτων θέρμανσης και των δικτύων νερού χρήσης, είναι το κλειδί για τη μείωση της κατανάλωσης και κατά συνέπεια για τη μείωση των εκπομπών.

DYNAMICAL®

Εν ολίγοις, ο συνδυασμός  DYNAMICAL® και θερμοστατικού ελέγχου της σειράς 200 προσφέρει στους εγκαταστάτες, τους σχεδιαστές και τους τελικούς πελάτες πλεονεκτήματα που θα ήταν αδιανόητα αν εγκαθιστούσαν  βαλβίδες κλασικού τύπου.

ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ DYNAMICAL® + ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΉΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 200

Ο συνδυασμός τριών στοιχείων (θερμοστατική βαλβίδα, βαλβίδα προρύθμισης και βαλβίδα ελέγχου διαφορικής πίεσης) επιτρέπει τον βέλτιστο έλεγχο της θερμικής ισχύος που εκπέμπεται από το θερμαντικό σώμα . Αυτό βελτιστοποιείται περαιτέρω από την ικανότητα της βαλβίδας να περιορίζει τη σπατάλη ενέργειας και να αποτρέπει προβλήματα θορύβου σε συστήματα μεταβλητής παροχής. Η ειδική κατασκευή της κεφαλής της σημαίνει ότι το σώμα, όπως και οι παραδοσιακές θερμοστατικές βαλβίδες, παραμένει συμπαγές τόσο στην ευθεία όσο και στη γωνιακή έκδοση.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ CALEFFI DYNAMICAL®

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ DYNAMICAL®?

Η βαλβίδα ρύθμισης διαφορικής πίεσης, η οποία βρίσκεται ενσωματωμένη στην κεφαλή, διατηρεί το ΔP στο οποίο λειτουργούν τόσο το στοιχείο προρύθμισης όσο και το στοιχείο ρύθμισης παροχής σε σταθερή τιμή. Αυτό καθίσταται δυνατό χάρη στις θύρες ανάγνωσης της πίεσης που βρίσκονται στο ίδιο το εσωτερικό στοιχείο του διακόπτη, οι οποίες επιτρέπουν στο διάφραγμα να προσαρμόζει βέλτιστα τη θέση του, σύμφωνα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας.
Διατηρώντας ένα σταθερό ΔP, η εσωτερικός  προρυθμισμένος μηχανισμός είναι σε θέση να περιορίσει τη μέγιστη παροχή που βαθμονομείται σε έξι διαφορετικές προ-βαθμονομημένες τιμές, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική εξισορρόπηση μεταξύ των διαφόρων θερμαντικών σωμάτων με εξαιρετικά απλό τρόπο.