CALEFFI XS

Caleffi XS® - Најсестраниот, компактен и елегантен магнетен филтер за монтажа под котел

Датум

 

 

Што е Caleffi XS®?

Сестран и одржлив, Caleffi XS® ,е најкомпактниот и елегантен магнетен филтер за монтажа под котел, на пазарот. 
Погоден за повеќето ѕидни котли, неговиот технички пристап се базира на три принципи:
- филтрација, која ги заробува нечистотиите;
- магнетното поле, кое ги одделува железните честички;
- пленумска комора во која се таложат нечсотиите.

Зошто треба да инсталирате сепаратор за нечистотии?

Како што знаеме, нечистотиите во системите за греење и климатизација може да предизвикаат многу проблеми, како што се блокирани и заглавени пумпи, помала ефикасност на разменувачите на топлина, неправилна работа на вентилите и недоволна размена на топлина. Со цел да се осигура дека системот е што е можно поефикасен, имајќи притоа придобивки и во смисла на заштеда на енергија и трошоци за одржување, од суштинско значење е да се инсталира механички уред за одвојување на нечистотиите.

Најефикасен начин за решавање на оваа потреба е да користите сепаратор за нечистотии, кој комбинира рутинско чистење на системот што е од голема полза, а тоа е таложењето на нечистотиите во комората за собирање нечистотии без да предизвикаат варијации во карактеристиките на протокот на уредот.

На кои системи се препорачува да се инсталира сепаратор за нечистотии?

Во системите за централно греење и во системите со средна до голема величина, бидејќи веќе знаеме како да ја најдеме точната локација на повратната цевка до генераторот. 
Во независни или ѕидни котелски системи, инсталацијата честопати се занемарува, комплицирано, па дури и невозможно. Најчесто, најголемиот проблем со овие системи е недостатокот на достапен простор, како и естетиката со оглед на тоа што ѕидните котли често се поставуваат во кујна.

Caleffi XS® е многу мал и одговара на домашната средина

Магнетскиот филтер за монтажа под котел CALEFFI XS® (series 5459) не само што ги решава сите проблеми поврзани со заштитата на котелот и термичкиот систем, туку исто така може да се инсталира на повеќето ѕидни котли, особено во домашна средина. Компактен е, што го прави неспоредлив на пазарот, и нуди две опции за инсталација: директно на котелот или да биде монтиран на ѕид, што значи дека другата врска е црево.

Со своето мало тело и елегантни линии, Caleffi XS® затвора механички систем за филтрирање со челична мрежа која, во комбинација со дејството на пленум комората и магнетот за одвојување на железните честички, може да ги зароби сите нечистотии.
Тринасочниот вентил за исклучување ја изолира комората за одвојување на нечистотиите од останатиот дел на системот, исполнувајќи ги барањата на повеќето производители на котли на ѕид, со што се олеснуваат операциите за одржување. Ова решение гарантира дека Caleffi XS®, благодарение на специјалниот комплет, може да биде и погодна пристапна точка за внесување адитиви и за третирање на системите со хемиски адитиви со цел да се заштитат од корозија и бигор. 
Конечно, комората има транспарентни отвори, кои овозможуваат корисникот да ја провери состојбата на чистотата на внатрешните елементи за да може тие да се исчистат само кога тоа е навистина потребно.

 

Caleffi исто така го лансира новиот Пакет за заштита: комплетот составен од магнетен филтер за монтажа под котел и два хемиски адитиви за подлабоко чистење. Проверете го!

 

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО УПАТСТВОТО ЗА ТРЕТМАН НА ВОДАТА ВО СИСТЕМИТЕ HVAC (ГРЕЕЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА)