Caleffi_Biomasa_hero 03_blur

КОМПОНЕНТИ ЗА СИСТЕМИ НА БИОМАСА


ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСНИ УРЕДИ ЗА КОТЛИ
 


Серијата производи CALEFFI BIOMASS се наменети за употреба во системи за централно греење кои користат котли на цврсто гориво, што работат на висока температура со грејно средство, вода или гликолати. Материјалите од кои се изработени компонентите се во согласност со соодветните стандарди кои обезбедуваат квалитет и следствено безбедност на котлите и самиот систем

529150
Со обезбедување на оптимално согорување се намалува потрошувачката на гориво
Вентил за регулација на проток на воздух

Регулаторот на провев, кој е инсталиран на генераторот со термостатски елемент потопен во течноста, автоматски го регулира снабдувањето со воздух за согорување за порамномерно и целосно согорување.

Зошто да изберам вентил за регулација на проток на воздух?

Drop_Green
Со обезбедување на оптимално изгорување намалува потрошувачката на гориво
Shield_Green
Изработен од материјали кои се отпорни на температура и механички оштетувања

280064-DN25
Продолжете го животниот век на вашиот котел
Антикондензациски вентил со термостатска контрола на температурата на поврат на генераторите на цврсто гориво

На зидовите на котелот на тврдо гориво, често се појавува конденз кој потекнува од горилиштето, и истото изгледа како котелот да протекува. Како резултат на кондензацијата, на зидовите се формира дебел катрански слој, котелот побрзо рѓосува и ефикасноста е многу пониска. Се создаваат опасни запаливи гасови. Решението е едноставно – Антикондензациски вентил со термостатска контрола на температурата на поврат на генераторите на цврсто гориво.

Задржува оптимална температура на повратната вода во котелот

Boiler_Green
Спречува појава на конденз на зидовите на котелот
Hot_water_Green
Зачувува оптимална температура на вратната вода во котел

543503
Заштите го вашиот котел од прегревање и спречете оштетувања на него
Потисен температурен вентил, со двоен сигурносен сензор

Безбедносниот термички вентил овозможува ограничување на температурата на водата во котлите на различни горива или на тврдо гориво со вграден бојлер или безбедносен променувач на топлина за моментално ладење.

ЗОШТО ДА ИЗБЕРАМ ПОТИСЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ВЕНТИЛ, СО ДВОЕН СИГУРНОСЕН СЕНЗОР?

Hot_Green
Го штити котелот од прегревање и можни оштетувања
Puzzle_Green
Покрива широк опсег на печки на тврдо гориво за котли до 100 kW

Шема на инсталација

Shema biomasa
  1. Вентил за регулација на проток на воздух
  2. Антикондензациски вентил со термостатска контрола на температурата на поврат на генераторите на цврсто гориво
  3. Потисен температурен вентил, со двоен сигурносен сензор

Нашите производи се достапни во продавниците