Caleffi_Biomasa_hero 03_blur

KOMPONENTE ZA SISTEME NA BIOMASU


ZAŠTITNI I SIGURNOSNI UREĐAJI ZA KOTLOVE
 


Serija proizvoda Caleffi biomasa je specijalno proizvedena za sisteme na čvrsta goriva (drvo) i za rad na visokoj temperaturi sa vodom ili rastvorima glikola kao radnim fluidom. Materijali za komponente i njihove karakteristike uzimaju u obzir specifične potrebe sistema u smislu efikasnosti i sigurnosti kako kotla tako i sistema.

529150
OBEZBEDITE OPTIMALNO SAGOREVANJE U VAŠEM KOTLU
Regulator promaje

Regulator promaje, koji je ugrađen na kotao, termostatskim elementom uronjenim u tečnost, automatski reguliše dovod vazduha u ložište za ravnomernije i potpunije sagorevanje.

Zašto odabrati regulator promaje?

Drop_Green
Osiguravajući optimalno sagorevanje, smanjuje potrošnju goriva
Shield_Green
Izrađen od materijala otpornih na temperaturu i mehanička oštećenja

280064-DN25
Produžite vek vašeg kotla
Antikondenzacioni ventil

Često se na zidovima kotla na čvrsto gorivo pojavljuje kondenzacija, koja teče iz ložišta, kao da bojler curi. Kao rezultat, na zidovima se formira debeo katranski premaz, kotao brže rđa i efikasnost je znatno niža. Nastaju opasni zapaljivi gasovi. Rešenje je jednostavno – ventil protiv kondenzacije.

Zašto izabrati antikondenzacioni ventil?

Boiler_Green
Sprečava stvaranje kondenzacije na zidovima kotla
Hot_water_Green
Održava optimalnu temperaturu povratne vode u kotao

543503
Zaštitite svoj kotao od pregrevanja I sprečite oštećenje
Sigurnosni ispusni termički ventil

Sigurnosni termički ventil omogućava ograničavanje temperature vode u kotlovima na čvrsta goriva sa ugrađenim rezervoarom ili sigurnosnim izmenjivačem toplote za trenutno hlađenje.

Zašto izabrati sigurnosni ispusni termički ventil?

Hot_Green
Štiti kotao od pregrevanja i mogućih oštećenja
Puzzle_Green
Pokriva širok spektar peći na čvrsto gorivo za kotlove do 100 kW

Šema primene

Shema biomasa
  1. Regulator promaje
  2. Antikondenzacioni ventil
  3. Sigurnosni ispusni termički ventil

Naši proizvodi su dostupni u trgovini