Серија 839

Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање.

Оди до
839005.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање.

Технички податоци

Максимален работен притисок: 500 mbar
Класа за заштита: IP 65

Сертификати

CE

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување Напојување со електрична енергија
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 3/4" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 230V (AC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 1" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 230V (AC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 1 1/4" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 230V (AC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 1 1/2" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 230V (AC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 2" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 230V (AC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 3/4" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 24V (AC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 1" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 24V (AC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 1 1/4" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 24V (AC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 1 1/2" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 24V (AC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 2" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 24V (AC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 3/4" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 12 V (DC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 1" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 12 V (DC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 1 1/4" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 12 V (DC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 1 1/2" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 12 V (DC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd
3D модели
Текст за опис
Електромагнетниот вентил за гас, нормално отворен, со рачно ресетирање. Поврзување: Rp 2" (EN 10226-1) F. Максимален работен притисок: 500 mbar. Напојување со електрична енергија: 12 V (AC). Класа за заштита: IP 65.
SCIP code
5a64e3ec-aac5-49b5-870a-8722ed1e8bdd

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi