Серија 661

Кутија за колектори од сериите 662, 671 и 668...S1, 664 и 665 и регулациони единици од серија 182.

Оди до
661085.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Кутија за колектори од сериите 662, 671 и 668...S1, 664 и 665 и регулациони единици од серија 182.

Технички податоци

Материјал: обоен метален лим

Цртежи и спецификации

Број на дел Длабочина Висина ширина
3D модели
Текст за опис
Кутија за колектори од сериите 662, 671 и 668...S1, 664 и 665 и регулациони единици од серија 182. Длабочина: 110–150 mm. Висина: 500 mm. ширина: 400 mm. Материјал: обоен метален лим.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Кутија за колектори од сериите 662, 671 и 668...S1, 664 и 665 и регулациони единици од серија 182. Длабочина: 110–150 mm. Висина: 500 mm. ширина: 600 mm. Материјал: обоен метален лим.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Кутија за колектори од сериите 662, 671 и 668...S1, 664 и 665 и регулациони единици од серија 182. Длабочина: 110–150 mm. Висина: 500 mm. ширина: 800 mm. Материјал: обоен метален лим.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Кутија за колектори од сериите 662, 671 и 668...S1, 664 и 665 и регулациони единици од серија 182. Длабочина: 110–150 mm. Висина: 500 mm. ширина: 1000 mm. Материјал: обоен метален лим.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI
3D модели
Текст за опис
Кутија за колектори од сериите 662, 671 и 668...S1, 664 и 665 и регулациони единици од серија 182. Длабочина: 110–150 mm. Висина: 500 mm. ширина: 1200 mm. Материјал: обоен метален лим.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi